Image

Dyplomant nie bierze udziału w regularnych zajęciach specjalności.

Praca nad projektem odbywa się w drodze przesyłanych zadań od Promotora do Dyplomanta.

Większość prac odbywa się w drodze konsultacji internetowych (mail, skype).

Promotor przesyła materiały dydaktyczne. 

 

W ramach realizacji Indywidualnych Projektów z Dyplomantem zapewniam pełną

pomoc w dostosowaniu tematu projektu do zainteresowań sportowych Dyplomanta, 

dyscypliny sportu którą uprawia Dyplomant, charakteru aktualnie wykonywanej

pracy zawodowej Dyplomanta.

Dostosowuję tempo realizacji projektu do możliwości czasowych i oczekiwań Dyplomanta.