Menedżer Sportu - wydawnictwo specjalistyczne

30.12.2014, 00:42, Marek Rybiński

Opracowanie autorskie dla studentów EWS realizujących specjalność : Menedżer Sportu.

Trzy tomy opracowania: (764 strony) zakup kompletu - 75 złotych

- Podręcznik główny (czerwony) cz. I (263 strony) - 35 złotych

- Prezentacje (niebieski) cz. II  (261 stron) - 25 złotych

- Teksty źródłowe (zielony) cz. III (240 stron) - 25 złotych


 

Zawartość cz. I (263 strony) - cena 35 złotych

- Cechy ewspółczesnego Menedżera Sportu

- Sztuka bycia menedżerem

- Podstawowe umiejętności menedżera z klasą

- Projekt menedżerski

- Kryteria zaliczenia specjalności

- Co wchodzi w skład projektu

- Przykładowe formy tematyczne 

- Techniczna strona projektu

- Zadania organizacyjne do harmonogramu zawodów sportowych

- Bezpieczeństwo imprez masowych

- Imprezy masowe - przykłady

- Stawki dzienne - interpretacja

- Kodeks etyki sportowej

- Wstęp do biznesplanu

- Kontrakt menedżerski

- Przykłady kontraktów - wprowadzenie

- Profesjonalne kontrakty zawodników, trenerów  i menedżerów

- Umowa reklamowa - przykładowa dokumentacja

- Umowa sponsorska - przykładowa dokumentacja

- Testy przydatności do zawodu Menedżera Sportu

- Zadania dla Menedżerów Sportu

- Warsztaty

- Sprawozdania

- Arkusze

- Uniwersalny dziennik praktyk menedżerskich

- Interpretacje wyników testów

 

 

Zawartość cz. II (261 stron) - cena 25 złotych

Prezentacje :

- Skuteczny menedżer - Manage or die

- Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych - wprowadzenie Marek Rybiński

- Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych - przepisy karne - Marek Rybiński

- Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych - zakazane przedmioty - Marek Rybiński

- Analiza SWOT 1 - Marek Rybiński

- Analiza SWOT 2 - Manage or die

- Kompleks sportowy Orlik - prezentacja projektu - Marek Rybiński

- Organizacja imprezy sportowej - unkn.

- Etykieta menedżera - unkn.

- EURO 2012 - od kuchni - modyfikacja PZPN - Marek Rybiński

- Oferta marketingowa Lecha Poznań - Marek Rybiński

- Keys to marketing - Marek Rybiński

- Nauka przez całe życie - Manage or die

- Komunikacja w projekcie - Manage or die

- 11 rad dla menedżerów - Manage or die

- Miłość a zarządzanie 1 - Manage or die

- Miłość a zarządzanie 2 - Manage or die

 

 

Zawartość cz. III (240 stron) - cena 25 złotych

Artykuły tematyczne - 11 artykułów - Manage or die

Prawne arykuły o sporcie - 49 artykułów - prawosportowe.pl 

Artykuły marketingowe - 17 artykułów - mix

Publikacja dostępna w bibliotece i skrypciani Uczelni. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie rozpoczęła wydawać specjalistyczne pismo dla menedżerów pod nazwą "Menedżer Sportu". 

Chcemy publikować najlepsze projekty menedżerskie naszych studentów.

Zapraszamy do współpracy.

Pismo do nabycia w bibilotece WSEWS.

Poniżej okładki zapowiadanych numerów "Menedżera Sportu".Opracowanie autorskie  

 

 

Nr 1 - styczeń 2015 

Spis treści :
Menedżer obiektu Orlik - Animator obiektu Orlik
Specjalizacja menedżerska - studia licencjackie
Charakterystyka uzyskiwanych uprawnień
Warunki zaliczenia specjalizacji menedżerskiej
Warunki techniczne wykonania projektu
Przykładowe formy tematyczne projektów na studiach licencjackich
Przykładowa struktura projektu - Menedżer obiektu Orlik
Strona tytułowa projektu menedżerskiego
Oświadczenie autora i promotora
Zgoda na udostepnienie projektu dla WSEWS
Dziennik praktyk menedżerskich
Przykładowe zadania do wykonania podczas praktyki menedżerskiej
Sprawozdanie z widowiska sportowego
Wzór dyplomu i certyfikatu Menedżera obiektu Orlik
Wzór dyplomu i certyfikatu Animatora biektu Orlik

Menedżer Sportu - Menedżer Imprez Sportowych
Specjalizacja menedżerska - studia magisterskie
Charakterystyka zajęć oraz uzyskiwanych uprawnień menedżerskich
Przykładowe formy tematyczne projektów menedżerskich Menedżera Sportu
Propozycje form tematycznych projektów - Menedżera Imprez Sportowych
Struktura projektu menedżerskiego - Menedżera Sportu
Struktura projektu menedżerskiego - Menedżera Imprez Sportowych
Warunki techniczne wykonania projektu menedżerskiego
Strona tytułowa projektu menedżerskiego
Oświadczenie autora i promotora
Zgoda na udostępnienie projektu dla WSEWS
Dziennik praktym menedżerskich
Przykładowe zadania do wykonania podczas praktyki menedżerskiej
Sprawozdanie z widowiska sportowego
Wzór dyplomu i certyfikatu Menedżera Sportu
Wzór dyplomu i certyfikatu Menedżera Imprez Sportowych
Kontakt z promotorami projektów menedżerskich 

Nr 2 luty 2015

Przykładowe projekty Menedżerów Orlika

Przykładowe projekty Animatorów Orlika

Nr 3 marzec 2015

Menedżer obiektu Orlik

Animator obiektu Orlik

Wzorcowe projekty menedżerskie

 
« Wstecz