Studenci w ramach specjalizacji menedżerskiej mogą uzyskać Dyplom Menedżera Obiektu ORLIK.

Uzyskane kwalifikacje oraz Dyplom pozwala sprawować funkcję menedżerską na wszystkich obiektach i kompleksach sportowych typu ORLIK w Polsce. 

Studenci odbywają zajęcia seminaryjne oraz praktyki specjalistyczne. Zwieńczeniem pracy jest opracowanie autorskiego projektu menedżerskiego.

Studenci nie ponoszą kosztów kształcenia i uzyskania uprawnień (jedyny koszt to wydanie dyplomu i odpisów). 

Szczegółowe materiały w zakładce - "Materiały Orlik"