MATERIAŁY DO PROJEKTU MENEDŻERSKIEGO - Menedżer Sportu

Poniżej dostępne są materiały niezbędne do opracowania projektu menedżerskiego Menedżera Sportu :

 

Składowe projektu MS - /domain/marekrybinski/files/skladowe-projektu-ms.pdf

 

Strona tytułowa projektu/domain/marekrybinski/files/strona-tytulowa-projektu-moo.doc

 

Oświadczenia /domain/marekrybinski/files/2-oC59Bwiadczenia-autora-pracy-i-promotora.doc

 

Klauzule /domain/marekrybinski/files/3-klauzule-prawa-autorskie-waznoC59Bc-oferty-kontakt-z-menedzerem.doc

 

Struktura projektu /domain/marekrybinski/files/4-struktura-projektu-menedzerskiego.doc

 

Przykładowe formy tematyczne /domain/marekrybinski/files/6-przykladowe-formy-tematyczne-projektow-menedzerskich-.doc

 

Dziennik praktyk /domain/marekrybinski/files/7-dziennik-praktyk-menedzerskich.pdf

 

Sprawozdanie z widowiska sportowego/domain/marekrybinski/files/sprawozdanie-z-widowiska-sportowego.pdf

 

Zadania realizowane podczas praktyki /domain/marekrybinski/files/8-przykladowe-zadania-realizowane-w-ramach-praktyki-menedzerskiej.doc

 

Wytyczne do projektu Menedżera Obiektu Orlik/domain/marekrybinski/files/projekt-menedzra-obiektu-orlik.pdf

 

Wytyczne dla studentów - /domain/marekrybinski/files/wytyczne-dla-studentow-projekt-menedzerski.doc

 

Przykładowy schemat projektu menedżerskiego /domain/marekrybinski/files/projekt-menedzera-orlika.ppsx